Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Green Key

Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Wereldwijd zijn ruim 1200 bedrijven in 18 landen aangesloten bij het Green Key keurmerk. Bedrijven met dit keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Gamko is door de stichting KMVK gecertificeerd als Green Key leverancier voor uw drankenkoelingen en te vinden onder de categorieën “Energie” en "Voedsel en Drank".

Om uw product zo energiezuinig en milieuvriendelijk mogelijk te laten functioneren dient u de koeling goed te onderhouden. Uiteraard kunt u dat zelf proberen maar u kunt het ook uit handen geven aan Gamko. Klik hier voor Gamko Onderhoud

 Environment


Energie aftrek

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Een aantal Gamko koelingen komen in aanmerking voor de fiscale regeling EIA. Via deze regeling heeft u als Nederlands ondernemer een direct financieel voordeel bij een investering in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. U heeft dubbel voordeel: de energiekosten gaan omlaag én u hoeft minder belasting te betalen! De EIA kan worden aangevraagd bij een minimale investering van €2.500. 

Meer informatie? Vraag ernaar bij uw Gamko Sales Partner of neem contact op met onze verkoop afdeling.

Klik hier voor de details van EIA

 


Continu innovatieproces

Door innovatie is Gamko erin geslaagd de professionele drankenkoelingen groener te laten presteren. Innovatie is een continu proces binnen het beleid van Gamko. Gamko was ook een van de eerste bedrijven die water gedragen isolatieschuim gebruikt, dus zonder pentaan of CFK als drijfgas welke schadelijk zijn voor het mileu. Wij streven ernaar om de komende jaren al onze koelingen milieuvriendelijk te maken en de nieuwe generatie groene professionele koelingen steeds zuiniger en nog vriendelijker voor het milieu te laten presteren. Daarbij maakt Gamko (onder andere) steeds meer gebruik van een natuurlijk koudemiddel in plaats van de gebruikelijke F-gassen die een grote invloed hebben op het broeikaseffect.  

 

Milieu

Gamko is ISO 14001 gecertificeerd wat onderstreept dat milieubewust ondernemen van groot belang is voor Gamko. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Onze gehele bedrijfsvoering vindt milieubewust plaats. Gamko producten voldoen aan de norm van de WEEE; WEEE is de gangbare naam voor de Europese richtlijn die de inzameling en recycling van deze afvalstroom reguleert.

 


Duurzame inzetbaarheid

Gamko wil een aangename, inspirerende en veilige werkomgeving bieden aan haar medewerkers en realiseert zich dat mensen een onmisbare schakel zijn in het functioneren van de organisatie. Onze mensen zijn experts in de professionele drankenkoelingen. Hooggekwalificeerd, ervaren en bovenal een gepassioneerd team dat streeft naar excellentie. We investeren in onze mensen en hun vaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons koelingenassortiment en van onze service op een hoog niveau blijven. Alleen zo blijven we beantwoorden aan de wensen van al onze opdrachtgevers.  

Vitaliteit en werktevredenheid zijn belangrijke factoren voor het welzijn van onze mensen. We houden daarom zoveel mogelijk rekening met de specifieke omstandigheden en wensen van onze medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op jong en oud. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Met werknemers die op zowel fysiek als mentaal vlak optimaal presteren waarborgen wij onze kwaliteit.

Duurzame inzetbaarheidDuurzame kwaliteit

Gamko werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem dat ISO 9001-gecertificeerd is. Met deze certificering laat Gamko zien dat de organisatie voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement waarmee de klanttevredenheid kan worden verhoogd en gewerkt wordt aan het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Klik hier voor de Duurzaamheidsverklaring