GDPR - Algemene Verordening Gegevensbescherming  

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het Engels heet deze verordening "GDPR" (General Data Protection Regulation). Het ingaan van deze verordening betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt voor personen in de hele Europese Unie (EU). De verouderde Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Foster en Gamko willen haar medewerkers, partners, klanten en andere belanghebbenden verzekeren dat alle maatregelen genomen worden om volledig aan de AVG te voldoen. Wat de AVG exact inhoudt vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bij Foster en Gamko zijn vereisten voor het voldoen aan de AVG geanalyseerd  en processen worden waar nodig verder verbeterd om correcte naleving van de verordening te kunnen waarborgen. Bij Foster en Gamko vinden we de bescherming van gegevens van al onze relaties van het grootste belang. In de privacyverklaring op de website vindt u meer informatie over hoe binnen de organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens. 

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp, dan kunt u een e-mail sturen naar: avg@gamko.nl