Download product documentatie:

 Bierkoeling: meer dan 50 jaar ervaring

  • Stekkerklare bierkoelingen

  • Koelwatertanks voor splitopstelling, geïnstalleerd door professionals

  • Voorkoelen van fusten is niet nodig met Gamko bierkoelingen / koelwatertanks